DaiBanDoanh

Đang học trong phòng, ngẫu hứng chợt đến, thế là có tuyệt tác nghệ thuật trên. Tuy nhiên sợ mọi người không hiểu thâm ý của tác giả nên ghi thêm chú thích. (hehe)