Đối với một kĩ thuật ngoại khoa, khi ta mổ 50 ca, ok, bây giờ ta là chuyên gia, ta đã biết gần như mọi ngóc ngách trong kĩ thuật này, đó gọi là NGỘ NĂNG. Khi ta mổ 500 ca, ta có thể mổ trong vô thức, vừa mổ vừa gọi điện vừa suy nghĩ về thị trường chứng khoán, đó gọi là NGỘ TỊNH. Khi ta mổ 3000 ca, ta thấy mình chẳng biết gì về kĩ thuật này cả, ta đã đạt tới một cái trạng thái vô ngã vô ưu, hay còn gọi là NGỘ KHÔNG.