Khởi Thủy là Lời, Không! Khởi Thủy là Hành Động!

Trong nhiều năm gần đây, tôi luôn quan niệm theo một cách giống như phim The Matrix, tức có nghĩa là toàn bộ thế giới này chỉ là một hình toàn cảnh, được dựng lên từ những thông tin của một cỗ máy vũ trụ do một trí tuệ toàn năng có tên gọi là Chúa Trời tạo ra. Và tôi, với tư cách là một ảo ảnh của thực tại siêu hình đó, có toàn quyền tự quyết và khả năng tự nghiệm thay đổi hoàn toàn thực tại mà cỗ máy thông tin đang tạo ra xung quanh.

Thoạt đầu, nghe có vẻ tư tưởng trên giống như một kiểu chủ nghĩa duy tâm trá hình và rằng ý thức thực sự đã tạo nên thế giới. Nhưng thực sự chính là như vậy, trong nhiều lí thuyết vật lí hiện đại, những dẫn dắt logic đã đưa các nhà vật lí đến những kết luận kì quặc về sự khởi nguyên của thế giới. Ví dụ như thuyết “nó từ bit” (it from bit) của John Archibald Wheeler cho rằng toàn bộ thế giới là các hình thái khác nhau của thông tin, và thực tại không khác gì hơn là những biến đổi khác nhau của thông tin có thể ghi lại trên một đĩa CD vũ trụ.

Vì sao tôi lại chọn tin một quan niệm mang tính siêu hình như vậy, bởi vì một phần nó lãng mạn và một phần nó dẫn dắt tôi hi vọng tới những khả năng vô hạn. Ý tưởng rằng thế giới này chỉ là một giấc mộng mà con người không bao giờ tỉnh không phải là mới, nó đã được Đức Phật đề xướng cách đây hơn 2500 năm. Thế giới này không có thực và được tạo thành chỉ bởi ý thức khởi nguyên của một đấng Sáng Tạo tối cao, mà như người ta nói đó là ý Chúa, lời Chúa đã dệt nên toàn bộ vũ trụ này.

Tin rằng thế giới này được tạo bởi ý thức và ý thức hoàn toàn có thể thay đổi thực tại có một lợi thế to lớn: nó giúp tôi phớt lờ được thực tại khó khăn trong một chừng mực nào đó và tập trung hơn cho những mục tiêu dài hạn. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào hoàn cảnh vô vọng của mình, có lẽ tôi đã không thể đi được quá xa như vậy. Niềm tin đã từng là tất cả mà tôi có.

Như tựa đề bài viết này đã nói, tôi vẫn sẽ không bác bỏ những ý tưởng này, thứ đã tạo cho tôi nhiều nghị lực, nhưng từ nay, tôi sẽ bổ sung một cập nhật nhỏ: TÔN TRỌNG THỰC TẠI

Như trong The Matrix đã cho thấy, cỗ máy hoàn toàn chi phối con người và độc lập với con người. Nay, tôi muốn thay đổi thực tại của mình thì phải tôn trọng cỗ máy như tôn trọng một đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Chỉ khi như vậy, tôi sẽ hành động phù hợp hơn để đạt được những điều tôi mong muốn trong tiến trình thay đổi thực tại.

Điều này vẫn không bác bỏ những hi vọng về khả năng sáng tạo hay phá hủy vô hạn của ý thức độc lập. Nó chỉ là một phương cách để thực thi tiến trình phù hợp hơn và đạt được nhiều thành công hơn. Và trên hết, nó vui hơn!