Hãy nhìn bức ảnh này,

Ngày xưa ấy, người ta bán vàng thì vàng lúc đó gọi là “vàng y”, đơn giản là vàng thật 100%, hoàn toàn không có khái niệm nào về vàng 9999 do cộng sản đặt ra

Rồi hãy suy nghĩ vì sao giữa lúc chiến tranh thương mại, đáng lẽ ra người ta nên rút tiền về nơi an toàn, thì tại sao giá đô la tăng mà vàng lại giảm