hoa cúc

“Đường em về lận đận chuyến tàu trưa

Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét

Chiếc cốc rơi, mọi điều tan vỡ hết

Em có còn mong ước nữa không em?”