Như các bác cũng thấy hình mình chụp, ở phía dưới phòng mình ở là một vườn hoa dại đang nở. Tháng 7 mưa ngâu, sau mỗi cơn mưa những bông hoa đó dường như khó phai tàn hơn.

Cuối tuần rồi, xõa thôi các bác ơi.

P/S; hình chụp bằng Redmi note 10 cùi bắp, các bác xem đỡ vại

enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here